Werkwijze

Bij Bestofyourself werken wij met gedefinieerde stappen.

Kennismaking:

Voorafgaan aan een traject, vindt er een kennismakingsgesprek van maximaal 15 minuten plaats. Het doel van dit gesprek kunt u samenvatten in vier punten: vooroordelen bespreken, cliënt/therapeut rapport toetsen en bepalen van de geschikte methodieken. Dit is een wederzijdse kennismaking, het is verstandig dat u als cliënt zo veel mogelijk vragen stelt om een goede indruk te krijgen van de methodiek ten einde kunnen bepalen of een traject zinvol voor u is.

Intakegesprek:

Als u beslist een traject te volgen wordt er een intakegesprek ingepland. De duur van het intake gesprek is afhankelijk van het type methodiek dat wordt gekozen (75 minuten voor hypnotherapie en 120 minuten voor Neurofeedback training). Het doel van dit gesprek is het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor het bepalen van het behandelplan en/of doorverwijzing. Tijdens een intakegesprek komen onder anderen de volgende zaken aan de orde: hulpvraag duidelijk in kaart brengen, dossier aanmaken (psychosociaal profiel van cliënt, medisch achtergrond,gezinssituatie, werk, etc.), bespreken van praktische zaken en volgende afspraak of planning.

Begeleidingsplan:

Tijdens de eerste sessie zal er een behandelplan worden besproken. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt waaraan en op welke wijze gewerkt zal worden. In het begeleidingsplan wordt ook een indicatie gegeven betreffende de aantal benodigde sessies die nodig zijn de vastgestelde doelen te behalen.Tevens zullen in het behandelplan evaluatie- en rapportage momenten worden opgenomen. Op deze wijze is de cliënt actief betrokken bij de voortgang van zijn proces.

Betalingen:

Alle sessies dienen direct na de sessie contant or per bank transactie of via tikkie worden voldaan. U kunt tevens voor aanvang van de sessie een prepaid pakket met korting kopen. Na de betaling, ontvangt u een factuur welke indien van toepassing, u bij uw ziekte kosten verzekeringsmaatschappij kunt indienen voor vergoeding.

Language