Contraindicaties Neurofeedback

Neurofeedback wordt echter niet aanbevolen voor de volgende personen:

  • Personen met zeer ernstige psychiatrische klachten. De klachten dienen eerst te worden gestabiliseerd voordat er met Neurofeedback Training kan worden gestart en het moet plaatsvinden onder begeleiding van een geestelijk gezondheidsdeskundige.
  • Personen die de algemene werkprincipes en doelen van Neurofeedback Training niet kunnen begrijpen. Personen met ernstige gedragsproblemen of met een te laag IQ en kinderen onder de 5 jaar.
  • Personen die de Neurofeedback Training als onplezierig of angstwekkend ervaren.

Language