Back to Work Assessment (BWA)

Back to Work Assessment (BWA)

“Back to Work Assessment (BWA)” is een evaluatieproces voor de succesvolle re-integratie van mensen met Burn-out of andere stress-gerelateerde ziekten.

Deze persoonlijke inventarisatie voorziet in de identificatie en meting van de individuele vaardigheden en de uitdagingen van de werknemer qua stress of burn-out. Op basis van deze evaluatie kan een effectieve individuele keuze worden gemaakt voor het meest geschikte re-integratie traject.

BWA kent vier modules:

  1. Opbouw van dossier.
  2. Psychosociaal interview.
  3. Evaluatie en toetsing.
  4. Advies / aanbeveling.

Het resultaat van BWA is een aanbeveling met betrekking tot:

  • Bepaling van de ernst van de aandoening.
  • Huidig vermogen van de cliënt om aan het proces van re-integratie te beginnen.
  • Keuze van het proces (individueel of in groep).
  • Bepaling van de minimale “Return-To-Work-Time”.

Het persoonlijke karakter van de BWA creëert een omgeving, waarin de positieve eigenschappen en flexibiliteit van cliënten kunnen worden geïdentificeerd, geëvalueerd en worden ingezet om hun eigen herstel te ondersteunen.

“Back to Work Assessment (BWA)” is een product ontwikkeld door BestOfYourself.

Language